2 - Homogene niet lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde in één variabele