B2 - Opgaven Lineaire algebra

Rekenen met vectoren en matrices

Gegeven zijn de vectoren

\(\bar{x}=\left(\begin{array}{c} 3 \\ 4 \end{array}\right) \;;\; \bar{y}=\left(\begin{array}{c} -1 \\ 1 \end{array}\right) \;;\; \bar{r}=\left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \end{array}\right) \;;\; \bar{s}=\left(\begin{array}{c} -1 \\ 3 \\ 4 \end{array}\right) \)

en de matrices

\(\mathbf{A}=\left( \begin{array}{ll} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{array}\right)\;;\; \mathbf{B}=\left( \begin{array}{ll} 4 & -1 \\ 0 & 1 \end{array}\right)\;;\; \mathbf{C}=\left( \begin{array}{lll} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{array}\right)\;;\; \mathbf{D}=\left( \begin{array}{lll} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}\right)\;;\; \)

Voer de volgende berekeningen uit
 1. \(\bar{x}+2\bar{y}\) Antwoord
 2. \(3\bar{r}-\bar{s}\) Antwoord
 3. \(\mathbf{A}\bar{x}\) Antwoord
 4. \(2\mathbf{C}\bar{r}-\mathbf{D}\bar{s}\) Antwoord
 5. \(\mathbf{B}\mathbf{A}\) Antwoord
 6. \(\mathbf{A}\mathbf{B}\) Antwoord
 7. \(\det(A)\) Antwoord
 8. \(\det(B)\) Antwoord
 9. \(\det(C)\) Antwoord
 10. Voor meer opgaven matrix vermenigvuldigen: Druk Nieuw
 11. Voor meer opgaven determinant: Druk Nieuw
Eigenwaarden en eigen vectoren

Bereken de eigenwaarden en eigenvectoren voor de volgende transformaties
 1. \(\left( \begin{array}{cc} -4 & 2 \\ -7 & 5 \end{array}\right)\) Antwoord
 2. \(\left( \begin{array}{cc} 3 & 4 \\ -2 & -1 \end{array}\right)\) Antwoord
 3. \(\left( \begin{array}{cc} -4 & 1 \\ 3 & -2 \end{array}\right)\) Antwoord
 4. \(\left( \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{array}\right)\) Antwoord
Transformaties

Bepaal 2 × 2 matrix voor de volgende transformaties
 1. Een draaiing over \(\pi/6\) tegen de klok in. Antwoord
 2. Een spiegeling in de lijn \(y=x\). Antwoord
 3. Een draaing over \(\pi/6\) tegen de klok in gevolgd door een spiegeling in de y-as. Antwoord
 4. Een spiegeling in de y-as gevolgd door een draaing over \(\pi/6\) tegen de klok in. Antwoord
 5. Een spiegeling in de y-as gevolgd door een draaing over \(\pi/6\) tegen de klok in, gevolgd door een draaing over \(\pi/6\) met de klok mee gevolgd door een spiegeling in de y-as. Antwoord
Varia

Bepaal de waarden van \(a,b\) en \(c\) in de volgende problemen
 1. \(\left( \begin{array}{cc} -4 & 2 \\ -7 & 5 \end{array}\right)\left( \begin{array}{c} a \\ b \end{array}\right)=\left( \begin{array}{c} 3 \\ 4 \end{array}\right)\) Antwoord
 2. \(\left( \begin{array}{cc} -a & 3 \\ 4 & a \end{array}\right)\left( \begin{array}{c} 1 \\ b \end{array}\right)=\left( \begin{array}{c} 3 \\ 10 \end{array}\right)\) Antwoord
 3. \(\left( \begin{array}{cc} a & b \\ b & a \end{array}\right)\left( \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array}\right)=\left( \begin{array}{c} -1 \\ 3 \end{array}\right)\) Antwoord
 4. Gegeven zijn de vectoren \(\bar{x}=\left(\begin{array}{c} 5 \\ 9 \end{array}\right)\), \(\bar{u}=\left(\begin{array}{c} 2 \\ 3 \end{array}\right)\) en \(\bar{v}=\left(\begin{array}{c} -3 \\ 1 \end{array}\right)\). Bepaal de waarden \(a\) en \(b\) zodat \(\bar{x}=a \cdot \bar{u} + b \cdot \bar{v}\) Antwoord.
 5. Gegeven zijn de vectoren \(\bar{x}=\left(\begin{array}{c} 8 \\ 1 \end{array}\right)\), \(\bar{u}=\left(\begin{array}{c} 4 \\ 1 \end{array}\right)\) en \(\bar{v}=\left(\begin{array}{c} 2 \\ 1 \end{array}\right)\). Bepaal de waarden \(a\) en \(b\) zodat \(\bar{x}=a \cdot \bar{u} + b \cdot \bar{v}\) Antwoord..
Geef de directe oplossing van de reeks \(\bar{u}_{n}=A \bar{u}_{n-1}\) met \(\bar{u}_{0}=\bar{P}\) in de vorm \(\bar{u}_{n}= a \lambda_{1}^{n} \bar{v}_{1} + b \lambda_{2}^{n} \bar{v}_{2}\):
 1. \(A=\left( \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{array}\right)\) ; \(\bar{u}_{0}=\left(\begin{array}{c} 2 \\ 2 \end{array}\right)\)
 2. \(A=\left( \begin{array}{cc} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{array}\right)\) ; \(\bar{u}_{0}=\left(\begin{array}{c} 4 \\ 1 \end{array}\right)\)
Bepaal het evenwicht en de stabiliteit van dit evenwicht voor de volgende reeksen:
 1. \(\bar{x}_{n+1}=\left( \begin{array}{cc} -\frac{1}{2} & 3 \\ \frac{1}{16} & \frac{1}{4} \end{array}\right)\bar{x}_{n}+\left(\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array}\right)\)
 2. \(\bar{x}_{n+1}=\left( \begin{array}{cc} \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{array}\right)\bar{x}_{n}+\left(\begin{array}{c} 4 \\ 1 \end{array}\right)\)
 3. Voor meer opgaven Lineaire vergelijkingen van de eerste orde: Druk Nieuw en bepaal het evenwicht en de stabiliteit van dit evenwicht voor de reeks.
  ${}$