Keuzedomeinen niet behandeld in de lessen

In het examenprogramma zijn meerdere keuzethema's te vinden. Een aantal zijn al in de cursus op deze website verwerkt. Hieronder zijn thema's die je voor je keuze in de laatste periode van h5 of v6 nog zou kunnen kiezen

G: Algoritmiek, berekenbaarheid en logica

Doelgroep: Leerlingen die zich willen verdiepen in de efficiëntie van algoritmen. Werkvorm: individueel of kleine groep.

Voor ieder probleem bestaan verschillende oplossingen. Per probleem gaan we de verschillende oplossingen nader bestuderen. Hierbij bestuderen we de *kwaliteit* van elke oplossing. Sommige oplossingen blijken beter te zijn dan andere. We gaan bekijken hoe dat precies zit.

Het goede nieuws is dat zo'n beetje elk algoritme dat we in deze module zullen bestuderen, beschikbaar is in je favoriete programmeertaal. Dus het is niet nodig om te leren hoe je alle algoritmen zelf kunt programmeren, want je kunt een bestaande implementatie gebruiken. Maar, dan is het wel handig dat je weet hoe zo'n algoritme werkt en wanneer het zinvol is om dat algoritme te gebruiken.

Meer info op keuzethemas.nl. Het materiaal is hier te vinden.

J: Programmeerparadigma’s (functioneel). Graag liefhebbers om deze module te testen

Doelgroep: Leerlingen die nog weer een andere kijk op programmeren willen hebben. Werkvorm: individueel of kleine groep.

De module introduceert de belangrijkste programmeerparadigma’s en werkt het paradigma functioneel programmeren verder uit aan de hand van de taal Elm. Deze taal is geschikt om de basisconcepten van ‘klassiek’ functioneel programmeren te leren (Haskellstijl), maar ook om op een compacte manier websites te bouwen. In het toepassingendeel bouwen de leerlingen op basis van voorbeelden een aantal interactieve webpagina’s.

Meer info op keuzethemas.nl. Het materiaal is te vinden op de site functioneelElm voorheen op de site van de vakvereniging i&i

J: Programmeerparadigma’s (logisch)

Doelgroep: Leerlingen die houden van logisch redeneren. Werkvorm: individueel of tweetal

De programmeertalen die we tot nu toe hebben behandeld zijn procedurele talen. Je maakt iets om een taak te volbrengen. Logish programmeren valt onder de groep declaratieve talen. Met logisch programmeren probeer je op basis van feiten een antwoord op een vraag waarin die feiten een rol spelen. Prolog is de in cursus gebruikte taal die wordt onder andere veel gebruikt in problemen waar data anders dan getallen moet worden geanalyseerd, bijvoorbeeld data mining en natuurlijke taalverwerking. Dit zijn beiden toepassingen die als kunstmatige intelligentie worden ingezet.

Het materiaal is te vinden op deze site

N: Security

Doelgroep: Alles leren over veiligheid, Werkvorm: individueel of tweetal

Over digitale beveiliging (security) kun je allerlei intrigerende verhalen vinden. Hackers die havens platleggen, inlichtingendiensten die binnendringen in de systemen van kerncentrales, een minderjarige hacker die in de cel beland omdat hij creditcard gegevens heeft gestolen, voor de lol. Hackers die via een lek van WhatsApp telefoons binnendringen. Er staat elke dag wel wat in het nieuws over security. Security zal in onze maatschappij steeds belangrijker worden.

Hoe kan een hacker eigenlijk een telefoon binnendringen?

In deze module leer je over de belangrijkste onderdelen van security. Wat zijn de grootste bedreigingen? Wie zijn die hackers en hoe gaan ze te werk? Hoe kunnen mensen zich daartegen beschermen? Hoe worden gegevens versleuteld?

Meer info op keuzethemas.nl. Het materiaal is te vinden op de site keuzethemas.nl

P: User experience (game-design

Unity:


Doelgroep: Leerlingen die niet alleen maar spellen willen spelen, maar ze ook willen maken. Werkvorm:

Helaas is het materiaal voor dit thema nog niet beshikbaar. Maar dat hoeft je niet te weerhouden om een game te maken.

Op de site van de vakvereniging i&i is een beschrijving van het gewenste doel te vinden. In ieder geval wordt het een project in Unity. Probeer eens of je doelen in de omschrijving kan bereiken met het roll a ball voorbeeld.

Meer info op keuzethemas.nl.

Processing:


Doelgroep: Leerlingen die niet alleen maar spellen willen spelen, maar ze ook willen maken. Werkvorm:

Meer info op keuzethemas.nl. Het materiaal is te vinden op deze site

Q: Maatschappelijke en individuele invloed van informatica. Graag liefhebbers om deze module te testen

Doelgroep: Leerlingen die meer over de maatschappelijk impact van verschillende gezondheids apps willen weten en willen onderzoeken welke impact deze apps op de gebruiker kan hebben. Werkvorm kleine groepjes, want er moet heel veel worden gediscussieerd.

In dit thema kun je je verdiepen in het gebruik van apps in de gezondheidzorg.

Meer info op keuzethemas.nl. Het materiaal is te vinden op deze site

R: Computational science

Doelgroep: de leerling die biologische / maatschappelijke problemen met modelvorming wil begrijpen (b.v. zwermen en verspreiding ziekten). Werkvorm individueel of tweetal

Bij Computational Science wordt benadrukt we hoe informatica kan worden gebruikt binnen “andere wetenschappelijke disciplines”. Dit gebeurt door te onderzoeken, te onderwerpen, te modelleren en te simuleren. In dit lesmateriaal bekijk je de toepassingen van modellen en simulaties. Je leert de programmeertaal NetLogo om zelf modellen en simulaties te kunnen maken. Tot slot bekijk je een onderzoek met behulp van een NetLogo-modellen van begin tot eind.

Meer info op keuzethemas.nl. Het materiaal is te vinden op de site van de vakvereniging i&i