Wiskunde

Als docent wiskunde ben ik druk bezig om applicaties en e-learning modules voor het onderwijs op havo en vwo niveau te ontwikkelen. Veel van het materiaal op deze site is continue in ontwikkeling. Al het materiaal is vrij te gebruiken te vermenigvuldigen en aan te passen. In het laatste geval zou ik graag kopiën ontvangen zodat ik de mooie aanpassingen ook hier kan aan bieden.

De e-module differentiaalvergelijkingen is ontwikkeld met gelden beschikbaar gesteld door de its academy.

De module combinatoriek is beschikbaar gesteld door de Wageningse methode.

De module kansrekening is beschikbaar gesteld door Alex van den Brandhof.

De module levende statistiek is beschikbaar gesteld door Jacob van Eeghen en Liesbeth de Wreede.

De applet rechts op de bladzijde is een uitwerking van een projectie op een niet vlak object met behulp van Threejs. Dit naar een idee van Remo Oostdam die hierover een profielwerkstuk heeft gemaakt.