3.1 - Theorie: De particuliere en algemene oplossing

De particuliere en algemene oplossing

In de vorige sectie hebben we gezien dat de differentiaalvergelijking

\(\frac{dx}{dt}=p \cdot x + q \cdot t \,\,\,\,\,\,(1)\)

een rechte lijn \(x=a \cdot t + b\) als oplossing heeft. De vraag is nu hoe kunnen we de parameters \(a\) en \(b\) voor deze lijn krijgen?

Het antwoord op deze vraag is het volgende recept:
Als \(x=a \cdot t + b\) een oplossing is dan geldt:

\(\frac{dx}{dt}=\frac{d(a \cdot t + b)}{dt}=a\).

Daarnaast moet gelden:

\(\frac{dx}{dt}=p \cdot x + q \cdot t = p (a \cdot t + b) + q \cdot t =(a \cdot p + q )t+ b \cdot p \).

De combinatie van deze twee eisen levert:

\(a=(a \cdot p + q )t+ b \cdot p \).

Deze vergelijking moet gelden voor alle \(t\). Dit kan alleen als

\(a \cdot p + q = 0 \;\;\wedge\;\; a = b \cdot p \).

Ofwel:

\(a =-\frac{q}{p} \;\;\wedge\;\; b = -\frac{q}{p^2} \).

De differentiaalvergelijking

\(\frac{dx}{dt}=p \cdot x + q \cdot t\)

heeft de rechte \(x_p = -\frac{q}{p} t -\frac{q}{p^2}\) als één van zijn oplossingen.
Deze oplossing \(x_p(t)\) noemen we de particuliere oplossing.

Gegeven is de differentiaalvergelijking \(\frac{dx}{dt}=3 \cdot x - 2 \cdot t\).
De particuliere oplossing is de lijn: \(x_p(t)= -\frac{-2}{3} t -\frac{-2}{3^2} = \frac{2}{3} t + \frac{2}{9}\)
Opdracht: Vind de particuliere oplossing voor de onderstaande differentiaalvergelijkingen en vul die in de onderste balk in om te kijken of deze in overeenstemming is met de simulatie van de applet. De functies moeten in Javascript worden geschreven. Speciale wiskundige functies kun je vinden op b.v. w3schools.com.
Schrijf de particuliere oplossingen ergens op, die heb je namelijk nodig in een volgende opdracht.

$\frac{dx}{dt}=$ $t_{0}=$ $x_{0}=$
Vul hier je oplossing in: $x(t)=$
t-as: tmin tmax nt
x-as: xmin xmax nx

Kunnen we ook een algebraïsche oplossing voor de differentiaalvergelijking (1) vinden als we een startwaarde kiezen die niet op de lijn ligt? Ook hier is voor deze differentiaalvergelijking het antwoord positief. Beschouw het homogene deel van de differentiaalvergelijking

\(\frac{dx}{dt}=p \cdot x\)

De algemene oplossing voor deze homogene lineaire differentiaalvergelijking is

\(x_h(t)= c \cdot e^{pt}\).

De bewering is nu dat de som van de particuliere oplossing \(x_p(t)= -\frac{q}{p} t -\frac{q}{p^2}\) en de algemene oplossing van de homogene differentiaalvergelijking \(x_h(t)= c \cdot e^{pt}\) een algemene oplossing is voor differentiaalvergelijking (1) ofwel

De vergelijking

\(\frac{dx}{dt}=p \cdot x + q \cdot t\)    ;\(x(t_0) =x_0\)

heeft als algemene oplossing de oplossing

\(x(t)= c \cdot e^{pt} -\frac{q}{p} t -\frac{q}{p^2} \)

De beginconditie \(x(t_0) =x_0\) bepaalt de waarde van de constante \(c\):

\(x(t_0)= c \cdot e^{pt_0} -\frac{q}{p} t_0 -\frac{q}{p^2} \Rightarrow\)

\( c = \frac{x(t_0) + \frac{q}{p} t_0 + \frac{q}{p^2}}{e^{pt_0}} = e^{-pt_0}\left(x(t_0) + \frac{q}{p} t_0 + \frac{q}{p^2}\right) = e^{-pt_0}\left(x(t_0)-x_p(t_0)\right)\)

Dit geloven we natuurlijk niet zomaar. We controleren dit door deze oplossing weer te differentiëren

\(\begin{array}{lll} \frac{x(t)}{dt} & = & \frac{d \left( c \cdot e^{pt} -\frac{q}{p} t -\frac{q}{p^2} \right)}{dt} \\ & = & p \cdot c \cdot e^{pt} - \frac{q}{p} \\ & = & p \left( c \cdot e^{pt} -\frac{q}{p^2} - \frac{q}{p} t + \frac{q}{p} t \right) \\ & = & p \left( x(t) + \frac{q}{p} t \right) \\ & = & p x(t) + q t \end{array}\)

Dit is inderdaad weer de differentiaalvergelijking waar we mee zijn begonnen.

Voorbeeld: Gegeven is de differentiaalvergelijking \(\frac{dx}{dt}=3 \cdot x - 2 \cdot t\) met \(x(3)=4\frac{2}{9}\).
De particuliere oplossing is de lijn: \(x_p(t)= \frac{2}{3} t + \frac{2}{9}\)
De algemene oplossing voor het homogene deel is de exponentiële functie: \(x_h(t)=ce^{3t}\)
De algemene oplossing is : \(x(t)=ce^{3t}+\frac{2}{3} t + \frac{2}{9}\)
Vervolgens gebruiken we \(x(3)=4\frac{2}{9}\) om \(c\) op te lossen:

\( 4\frac{2}{9} = c \cdot e^{3 \cdot 3} + \frac{2}{3} \cdot 3 - \frac{2}{9} \Rightarrow\)

\( c = \frac{2}{e^{9}} = 2e^{-9}\)

De oplossing van de differentiaalvergelijking is nu:

\(x(t)=2e^{3t-9}+\frac{2}{3} t + \frac{2}{9}\)

Opdracht: Vind de oplossing voor de differentiaalvergelijkingen uit de vorige opdracht (zie de applet hierboven). Kies zelf een \(t_0\) en \(x(t_0)\). Vul die oplossing in de onderste balk in bij \(X(t)\) om te kijken of deze in overeenstemming is met een simulatie door de applet. Om de simulatie bij je oplossing te krijgen vul je in de onderste balk de juiste startwaarden \(t0\) en \(x0\) in. De simulaties worden dan automatisch gestart. Iedere keer als je de exacte oplossing wilt laten tekenen moet je in het \(X(t)\) vak klikken en [Enter] drukken.