B1 - Theorie Lineaire algebra: Inleiding

Van de term vector heb je vast al gehoord in verband met krachten en snelheden in de natuurkunde. In de wiskunde die voor dergelijke toepassingen is ontwikkeld is een vector een pijl die van uit een punt \(A\) vertrekt en precies aangeeft waar je rechtlijnig naartoe moet gaan om in een punt \(B\) aan te komen. Een vector kan een pijl zijn in 2,3,4... dimensies. Voor vectoren zijn er rekentechnieken ontwikkeld die men lineaire algebra noemt. In deze tekst zullen wij ons concentreren op het rekenen in dimensies 2 (het platte vlak) en 3 (de ruimte). De theorie is echter ook van toepassing op hogere dimensies.