In mijn leven heb ik mij al met een flink aantal dingen bezig gehouden. Momenteel ben ik werkzaam als docent bij het Rijnlands Lyceum Oegstgeest waar ik les geef in de vakken wiskunde en informatica. Voor deze vakken heb ik lesmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal is te vinden onder de knoppen in het menu links.

Before I started working as a teacher I did research in mathematical biology. Since all this science is written English, likewise is this very short introduction. Press the button Biologie in the menu to access the details of the topics below:


De beste manier van besparing (millieu, energie, grondstoffen en wat niet meer):
Geboortebeperking (één(twee)-kind-politiek)
De makkelijkst begaanbare weg naar eerlijker delen in de toekomst:
Geboortebeperking (één-kind-politiek)!
Links:

Behalve dat ik wiskunde en biologie leuk vind heb ik ook zorgen over onze maatschappij. In het bijzonder maak ik mij zorgen over onze enorme exploitatie en eindigheid van de natuurlijke bronnen die de aarde ons biedt en de invloed van het massale gebruik van fossiele brandstoffen op het huidige ecosysteem. Om een bijdrage te leveren aan een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen heb ik ooit het voorstel "Indirail" geschreven om te komen tot een duurzame vorm van transport. Druk de knop Indirail in het menu en vorm jouw mening over dit voorstel en in het algemeen over een meer duurzame samenleving.

Not related to work are my climbing activities.

Any questions or remarks? Mail me.