Welkom bij de module Continue dynamische modellen

Inhoudsopgave

0.1 -Introductie


1 -Homogene lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde in één dimensie

1.1 -Theorie 1.2 - Experiment
1.3 - Opgaven

2 - Homogene niet lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde in één variabele

2.1 -Theorie 2.2 - Experiment
2.3 - Opgaven

3 - Niet homogene differentiaalvergelijking van de eerste orde in één variabele

3.1 - Theorie
3.2 - Opgaven

4 -Homogene lineaire differentiaalvergelijking van hogere orde in één variabele

4.1 -Theorie
4.2 - Experiment
4.3 - Opgaven

5 -Homogene lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde in twee variabelen

5.1 -Theorie

5.2 - Opgaven


6 -Homogene niet lineaire differentiaal vergelijking van de eerste orde in twee variabelen

6.1 -Theorie

6.2 - Opgaven


7 -Chaos

7.1 -Theorie

7.2 - Experiment


Voorkennis

VK.A -Introductie in complexe getallen

A.1 -Theorie

A.2 - Opgaven


VK.B -Introductie in lineaire algebra

B1 -Theorie

B2 - Opgaven

- Applets

- Filmpjes