B1 - Theorie Lineaire algebra: Andere bewerkingen op vectoren

Andere bewerkingen op vectoren

Je hebt nu gezien dat het optellen van vectoren in $V$ en het vermenigvuldigen van een vector met een getal leiden tot weer een andere vector in $V$. Ook kunnen we een willekeurig punt in een coördinatenstelsel weergeven als een vector waarin de elementen gelijk zijn aan de coördinaten van dat punt. In de meetkunde wil men vaak meer dingen met punten(en lijnstukken). Men wil puntenverzamelingen(tekeningen) kunnen spiegelen, roteren, vergroten en strekken. Kortom men wil tekeningen (originelen) kunnen veranderen in andere tekeningen (beelden). Dit proces noemen we een afbeelding of transformatie. Afbeeldingen waarbij rechte lijnen recht blijven noemt men lineaire afbeeldingen of lineaire transformaties.

« Vorige | Volgende »