1 - Homogene lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde in één dimensie