3 - Niet homogene differentiaalvergelijking van de eerste orde in één variabele