5 - Homogene lineaire differentiaalvergelijking van de eerste orde in 2 variabelen