6 - Homogene niet lineaire differentiaal vergelijking van de eerste orde in twee variabelen