4 - Homogene lineaire differentiaalvergelijking van hogere orde in één variabele